НАЙДОШКУЛЬНІШЕ — МОРФЕМІКА

найдошку́льніше — най+до/шку́ль/н+іш+е

най — префікс.
до — префікс.
шкуль — корінь.
н — суфікс.
іш — суфікс.
е — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.