НАЙГОСТИННІШИЙ — МОРФЕМІКА

найгости́нніший — най/гост/и́нн+іш*ий

най — префікс.
гост — корінь.
инн — суфікс.
іш — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.