НАЙВРОДЛИВІШИЙ — МОРФЕМІКА

найвродли́віший — най+в/род/ли́в+іш*ий

най — префікс.
в — префікс.
род — корінь.
лив — суфікс.
іш — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.