НАЗАПАСИТИ — МОРФЕМІКА

назапа́сити — на+за/па́с/и+ти

на — префікс.
за — префікс.
пас — корінь.
и — суфікс.
ти — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.