НАВСТОЯЧКИ — МОРФЕМІКА

навсто́ячки — нав/сто́j/а+ч+ки

нав — префікс.
стоj — корінь.
а — суфікс.
ч — суфікс.
ки — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.