НАВИЗБИРУВАТИ — МОРФЕМІКА

навизби́рувати — на+ви+з/би́р/ува+ти

на — префікс.
ви — префікс.
з — префікс.
бир — корінь.
ува — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.