НАВВИМАШКИ — МОРФЕМІКА

навви́машки — нав+ви́/маш/ки

нав — префікс.
ви — префікс.
маш — корінь.
ки — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.