НАВБИТКИ — МОРФЕМІКА

навби́тки — нав/би́/т+ки

нав — префікс.
би — корінь.
т — суфікс.
ки — суфікс.

навби́тки — нав/би́/т+к+и

нав — префікс.
би — корінь.
т — суфікс.
к — суфікс.
и — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.