НАБУБНЯВІННЯ — МОРФЕМІКА

набубня́віння — на/бубн/я́в+і+нн*я

на — префікс.
бубн — корінь.
яв — суфікс.
і — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.