М'Я — МОРФЕМІКА

м'я — корінь

Приклади слів із коренем «м'я»

Слово Морфемна структура
вм'я́тинка в/м'я́/т+ин+к*а
м'я́лиця /м'я́/л+иц*я
м'я́лка /м'я́/л+к*а
м'я́льний /м'я́/льн*ий
м'я́льник /м'я́/льн+ик
м'я́льниця /м'я́/льн+иц*я
м'я́льня /м'я́/льн*я
ум'я́тина у/м'я́/т+ин*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.