МІНЯЙЛО — МОРФЕМІКА

міня́йло — /мін/я́+й+л*о

мін — корінь.
я — суфікс.
й — суфікс.
л — суфікс.
о — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.