МОРФ — МОРФЕМІКА

морф — корінь

Приклади слів із коренем «морф»

Слово Морфемна структура
анаморфо́з ана/морф/о́з
метаморфо́за мета/морф/о́з*а
морфе́ма /морф/е́м*а
параморфі́зм пара/морф/і́зм
ультраметаморфі́зм ультра+мета/морф/і́зм
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.