МОНТ — МОРФЕМІКА

монт — корінь

Приклади слів із коренем «монт»

Слово Морфемна структура
демонта́жник де/монт/а́ж+н+ик
монта́жник /монт/а́ж+н+ик
монта́жниця /монт/а́ж+н+иц*я
монтаже́р /монт/аж+е́р
монтажи́ст /монт/аж+и́ст
перемонта́ж пере/монт/а́ж
ультрамонта́нство ультра/монт/а́н+ств*о


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.