МОЛОЧАЄВИЙ — МОРФЕМІКА

молоча́євий — /молоч/а́j+ев*ий

молоч — корінь.
аj — суфікс.
ев — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.