МОЛОЖАВЕНЬКИЙ — МОРФЕМІКА

моложа́венький — /молож/а́в+еньк*ий

молож — корінь.
ав — суфікс.
еньк — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.