МОКРОТИННЯ — МОРФЕМІКА

мокроти́ння — /мок/р+от+и́нн*я

мок — корінь.
р — суфікс.
от — суфікс.
инн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.