МОЗАJ — МОРФЕМІКА

мозаj — корінь

Приклади слів із коренем «мозаj»

Слово Морфемна структура
моза́їка /моза́j/ік*а
моза́їковий /моза́j/ік+ов*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.