МИШ'ЯКОВИСТИЙ — МОРФЕМІКА

миш'я́ковистий — /миш'я́к/ов+ист*ий

миш'як — корінь.
ов — суфікс.
ист — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.