МИ — МОРФЕМІКА

ми — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ми»

Слово Морфемна структура
сті́йми /сті́й/ми

ми — корінь

Приклади слів із коренем «ми»

Слово Морфемна структура
вими́вина ви/ми́/в+ин*а
зми́ваний з/ми́/ва+н*ий
змива́льниця з/ми/ва́+льниц*я
ми́тель /ми́/тель
мину́вший /ми/ну́+вш*ий
мину́вшина /ми/ну́+вш+ин*а
мину́вшість /ми/ну́+вш+ість
мину́лий /ми/ну́+л*ий
мину́лість /ми/ну́+л+ість
мину́щий /ми/ну́+щ*ий
незми́вно не+з/ми́/в+н+о
неумива́ка не+у/ми/ва́+к*а
передмину́лий перед/ми/ну́+л*ий
умива́льня у/ми/ва́+льн*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.