МЕРЕХ — МОРФЕМІКА

мерех — корінь

Приклади слів із коренем «мерех»

Слово Морфемна структура
мерехкоті́ння /мерех/к+от+і́+нн*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.