МАШ — МОРФЕМІКА

маш — корінь

Приклади слів із коренем «маш»

Слово Морфемна структура
зама́шисто за/ма́ш/ист+о
навви́машки нав+ви́/маш/ки
нао́дмаш на+о́д/маш/

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.