МАХОВИЧОК — МОРФЕМІКА

маховичо́к — /мах/ов+ич+о́к

мах — корінь.
ов — суфікс.
ич — суфікс.
ок — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.