МАТЕРІАЛІСТИЧНІСТЬ — МОРФЕМІКА

матеріалісти́чність — /матер/і+ал+іст+и́чн+ість

матер — корінь.
і — суфікс.
ал — суфікс.
іст — суфікс.
ичн — суфікс.
ість — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.