МАРС — МОРФЕМІКА

марс — корінь

Приклади слів із коренем «марс»

Слово Морфемна структура
марсіа́нин /марс/іа́н+ин
марсіа́нка /марс/іа́н+к*а
марсія́нин /марс/іj+а́н+ин


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.