МАР — МОРФЕМІКА

мар — суфікс

Приклади слів із суфіксом «мар»

Слово Морфемна структура
почухма́рити по/чух/ма́р+и+ти
почухма́ритися по/чух/ма́р+и+ти+ся
чухма́рити /чух/ма́р+и+ти
чухма́ритися /чух/ма́р+и+ти+ся

мар — корінь

Приклади слів із коренем «мар»

Слово Морфемна структура
ма́ревний /ма́р/ев+н*ий
ма́ревно /ма́р/ев+н+о
ма́ревце /ма́р/ев+ц*е
мареві́ти /мар/ев+і́+ти
примарні́лий при/мар/н+і́+л*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.