МАЛИНОВО — МОРФЕМІКА

мали́но́во — /мал/и́н+о́в+о

мал — корінь.
ин — суфікс.
ов — суфікс.
о — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.