МАЛАХ — МОРФЕМІКА

малах — корінь

Приклади слів із коренем «малах»

Слово Морфемна структура
малахі́тник /малах/і́т+ник
малахі́тниця /малах/і́т+ниц*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.