МАЛ — МОРФЕМІКА

мал — корінь

Приклади слів із коренем «мал»

Слово Морфемна структура
ма́леч /ма́л/еч
мале́йкий /мал/е́йк*ий
мале́ньство /мал/е́нь+ств*о
мале́сечкий /мал/е́сечк*ий
мале́ча /мал/е́ч*а
мали́нина /мал/и́н+ин*а
мали́но́во /мал/и́н+о́в+о
мали́нівка /мал/и́н+ів+к*а
малині́вка /мал/ин+і́в+к*а
малю́ночок /мал/ю́ноч+ок
малюва́ти /мал/юва́+ти
маля́рик /мал/я́р+ик
малярува́ти /мал/яр+ува́+ти
намалюва́вши на/мал/юва́+вш+и
нема́ло не/ма́л/о


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.