МАКІВКОВИЙ — МОРФЕМІКА

ма́ківко́вий — /ма́к/ів+к+о́в*ий

мак — корінь.
ів — суфікс.
к — суфікс.
ов — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

ма́ківковий — /ма́к/ів+к+ов*ий

мак — корінь.
ів — суфікс.
к — суфікс.
ов — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.