МАЗЮКАТИ — МОРФЕМІКА

мазю́кати — /маз/ю́к+а+ти

маз — корінь.
юк — суфікс.
а — суфікс.
ти — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.