МАВР — МОРФЕМІКА

мавр — корінь

Приклади слів із коренем «мавр»

Слово Морфемна структура
маврита́нка /мавр/ита́н+к*а
маврита́нський /мавр/ита́н+ськ*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.