М'ЯКУНЕВИЙ — МОРФЕМІКА

м'якуне́вий — /м'як/ун+е́в*ий

м'як — корінь.
ун — суфікс.
ев — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.