ЛЬЩИЦ — МОРФЕМІКА

льщиц — суфікс

Приклади слів із суфіксом «льщиц»

Слово Морфемна структура
пая́льщиця /паj/а́+льщиц*я
холоди́льщиця /холод/и́+льщиц*я
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.