ЛУН — МОРФЕМІКА

лун — корінь

Приклади слів із коренем «лун»

Слово Морфемна структура
луна́тичка /лун/а́т+ич+к*а
лунати́зм /лун/ат+и́зм

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.