ЛОЗИНЯКА — МОРФЕМІКА

лозиня́ка — /лоз/ин+я́к*а

лоз — корінь.
ин — суфікс.
як — суфікс.
а — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.