ЛОЗИНУВАТИЙ — МОРФЕМІКА

лозинува́тий — /лоз/ин+ува́т*ий

лоз — корінь.
ин — суфікс.
уват — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.