ЛОЗ — МОРФЕМІКА

лоз — корінь

Приклади слів із коренем «лоз»

Слово Морфемна структура
лозинува́тий /лоз/ин+ува́т*ий
лозиня́ка /лоз/ин+я́к*а
лозняко́вий /лоз/няк+о́в*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.