ЛИН — МОРФЕМІКА

лин — корінь

Приклади слів із коренем «лин»

Слово Морфемна структура
злиня́лий з/лин/я́+л*ий
лино́вище /лин/о́вищ*е
линя́лий /лин/я́+л*ий
неви́линялий не+ви́/лин/я+л*ий
нелиню́чий не/лин/ю́ч*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.