ЛЕБЕДИНА — МОРФЕМІКА

лебеди́на — /лебед/и́н*а

лебед — корінь.
ин — суфікс.
а — закінчення (флексія).

лебеди́н — /лебед/и́н

лебед — корінь.
ин — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.