ЛАХМ — МОРФЕМІКА

лахм — корінь

Приклади слів із коренем «лахм»

Слово Морфемна структура
ла́хман /ла́хм/ан
ла́хмани́ /ла́хм/ан*и́
лахма́ння /лахм/а́нн*я
лахмани́на /лахм/ан+и́н*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.