ЛАВ — МОРФЕМІКА

лав — корінь

Приклади слів із коренем «лав»

Слово Морфемна структура
лави́на /лав/и́н*а
лави́нний /лав/и́н+н*ий
лави́новий /лав/и́н+ов*ий
пола́вочник по/ла́в/оч+ник


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.