КУПАЙЛА — МОРФЕМІКА

купа́йла — /куп/а́+й+л*а

куп — корінь.
а — суфікс.
й — суфікс.
л — суфікс.
а — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.