КУМ — МОРФЕМІКА

кум — корінь

Приклади слів із коренем «кум»

Слово Морфемна структура
ку́мцьо /ку́м/ць*о
кума́сенька /кум/а́с+еньк*а
кума́сик /кум/а́с+ик
кума́сь /кум/а́сь
кума́ся /кум/а́с*я

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.