КРИХ — МОРФЕМІКА

крих — корінь

Приклади слів із коренем «крих»

Слово Морфемна структура
кри́хта /кри́х/т*а
кри́хтонька /кри́х/т+оньк*а
кри́хточка /кри́х/т+очк*а
кри́хточку /кри́х/т+очк*у
кри́хту /кри́х/т*у
кри́хітка /кри́х/іт+к*а
кри́хітку /кри́х/іт+к*у
кри́хітний /кри́х/іт+н*ий
крихти́на /крих/т+и́н*а
крихі́точка /крих/і́т+оч+к*а
крихі́точку /крих/і́т+оч+к*у


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.