КРИЖІВНИЦЯ — МОРФЕМІКА

крижівни́ця — /криж/івн+и́ц*я

криж — корінь.
івн — суфікс.
иц — суфікс.
я — закінчення (флексія).

крижі́вниц́я — /криж/і́вн+иц́*я

криж — корінь.
івн — суфікс.
иц — суфікс.
я — закінчення (флексія).

крижівниц́я — /криж/івн+иц́*я

криж — корінь.
івн — суфікс.
иц — суфікс.
я — закінчення (флексія).

крижі́вни́ця — /криж/і́в+ни́ц*я

криж — корінь.
ів — суфікс.
ниц — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.