КРАП — МОРФЕМІКА

крап — корінь

Приклади слів із коренем «крап»

Слово Морфемна структура
кра́пелька /кра́п/ель+к*а
кра́пельний /кра́п/ель+н*ий
кра́пельниця /кра́п/ель+ниц*я
крапели́на /крап/ел+и́н*а
крапели́нка /крап/ел+и́н+к*а
крапели́нонька /крап/ел+и́н+оньк*а
крапели́ночка /крап/ел+и́н+оч+к*а
крапли́на /крап/л+и́н*а
крапли́нний /крап/л+и́н+н*ий
крапли́нонька /крап/л+и́н+оньк*а
крапли́ночка /крап/л+и́н+оч+к*а
крапли́стий /крап/л+и́ст*ий
крапли́сто /крап/л+и́ст+о
крапля́стий /крап/л+я́ст*ий
скра́плювати с/кра́п/л+юва+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.