КОСОВИЦЯ — МОРФЕМІКА

косови́ця — /кос/ов+и́ц*я

кос — корінь.
ов — суфікс.
иц — суфікс.
я — закінчення (флексія).

косови́ця — /кос/ови́ц*я

кос — корінь.
овиц — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.