КОС — МОРФЕМІКА

кос — корінь

Приклади слів із коренем «кос»

Слово Морфемна структура
коса́рик /кос/а́р+ик
коси́нчик /кос/и́н+ч+ик
косови́ця /кос/ов+и́ц*я
косови́ця /кос/ови́ц*я
кося́чний /кос/я́ч+н*ий
навкосяка́ нав/кос/як+а́
навскосяка́ нав+с/кос/як+а́
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.