КОНДИЦІОНАЛІЗМ — МОРФЕМІКА

кондиціоналі́зм — /кондиці/он+ал+і́зм

кондиці — корінь.
он — суфікс.
ал — суфікс.
ізм — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.