КЛІТ — МОРФЕМІКА

кліт — корінь

Приклади слів із коренем «кліт»

Слово Морфемна структура
кліткови́на /кліт/к+ов+и́н*а
кліткови́нний /кліт/к+ов+и́н+н*ий
міжкліти́нник між/кліт/и́н+н+ик


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.